Basic offer of Milan Kovář courses

I can offer you the following as an instructor of NATURAL HORSEMANSHIP:

1. seminars of natural communication between a human and a horse = natural horsemanship /for any horse breeding and riding style/
2. start of young horses
3. solving problems with horses
4. training connected to horse stabling
5. personal lectures and horsemanship and western riding courses


NÁŠ CÍL JE BEZPEČNÝ KŮŇ A BEZPEČNOST JEZDCE !Actual offers of clinics

Place of clinic Start End Description
Stáj Karlštejn Cowley, kurz True Horsemanship Svinaře
Kontakt
Ing. Soňa Špidlová
+420 604 809 769
Jiří Špidla
+420 602 255 677
24.03.2018 25.03.2018
Remember the Basic ! Rozpomenout se na základy !
Práce ze země je základ, kde vše začíná.
I. Imprint Training: Foal Handling
Práce s hříbaty. First Touch - První doteky.
Seznámení / Postupné získávání důvěry.
II. Basic Horsemanship: Bezpečné ovládání koně ze země.
Základy Komunikace ve volnosti, Jak získat pozornost koně.
III. Good Foundation: Důležité základy pro koně a jezdce.
Gymnastika - Flexibilita ze sedla.
Transformation - přechody,změny chodu a rychlosti.
Rozhýbat záď koně - ústupy zádí, kruhy, couvání.
Pick up Soft Feel ! Získání Jemnosti a Ohebnosti koně.
Stáj Karlštejn Cowley, kurz True Horsemanship Svinaře
Kontakt
Ing. Soňa Špidlová
+420 604 809 769
Jiří Špidla
+420 602 255 677
21.04.2018 22.04.2018
Warm up for Riding Season.
Příprava pro jezdeckou sezonu.
Preparation is everything !
V přípravě je vše !
I. Imprint Training - Foal Handling - První práce s hříbaty. First Touch - První doteky.
Seznámení / Postupné získávání důvěry.
II. Basic Horsemanship - Groundwork - Bezpečné ovládání koně ze země.
Komunikace ve volnosti - Jak získat důvěru a respekt koně.
III. Good Foundation: Základní výcvik koně a jezdce.
Gymnastika - Lateral Flexion, Vertical Flexion.
Transformation - Změny chodu, rychlosti a směru.
Stop, Zastavení, Couvání, Ůstupy Zádí.
Restarted - Nasměrování starších koní.
Pick up Soft Feel !
Získání jemnosti a ohebnosti koně.
JK. ALMUS - Lipník, Prievidza, (Slovakia)

Kontakt
Ján Beňadik
+421 905 318 972
03.05.2017 06.05.2017 Remember the Basic ! Rozpomenout se na základy !
Warm up for Riding Season.
Příprava na jezdeckou sezonu.
Preparation is everything !
V přípravě je vše !
I. Basic Horsemanship: Groundwork - Bezpečné ovládání koně ze země.
Základy Komunikace ve volnosti - Jak získat pozornost koně.
Práce na jedné lonži.
II. Good Foundation: Důležité základy pro koně a jezdce !
Gymnastika - Flexibilita ze sedla.
Transformation - přechody, změny chodu a rychlosti.
Rozhýbat záď koně - ústupy zádí, kruhy, couvání, half side pass.
Pick up Soft Feel !
Hledání a získání jemnosti a ohebnosti koně.
Stáj Capriola, Vysočina
Vitice u Humpolce.

Contakt
Ing.Eva Lízalová
+ 420 737 988 569
18.05.2017 19.05.2017 3 Denní Kurz "True Horsemanship".
"The Best Place to Start is on the Ground". Práce ze země je základ, kde vše začíná !
I. Basic Horsemanship: Groundwork - Bezpečné ovládání koně ze země.
Základy komunikace ve volnosti.Pozornost, Postupnost, Porozumění !
Gymnastika - Flexibilita ze země. Učení tlaku a uvolnění.
II. Restarted: Nasměrování starších koní. Pick up Soft Feel ! Hledání a Získání jemnosti a ohebnosti !
III. IMPRINT Training: Foal Handling - První práce s hříbaty.
First Touch - První Doteky.
Seznámení - Postupné získávání důvěry.
Stáj Karlštejn Cowley, kurz True Horsemanship Svinaře
Contakt
Ing. Soňa Špidlová
+420 604 809 769
Jiří Špidla
+420 602 255 677
26.05.2018 27.05.2018
"To Develop a Feel and Trust"
I. IMPRINT Training - Foal Handling - Práce s hříbaty.
Touching - Doteky.Seznámení - Postupné získávání důvěry.
První ohlávka, Start vodění - následování.
II. Basic Horsemanship: Bezpečné ovládání koně ze země.
Prohloubení komunikace ve volnosti. Práce s vlaječkou.
Základy pro Lonžování.
III. Good Foundation: Důležité základy pro koně a jezdce !
Gymnastika - Flexibilita ze sedla.
Transformation - Změny chodu, rychlosti a směru.
Ústupy zádí, Zastavení, Couvání.
Ústupy předkem, Half Side Pass.
Pick up Soft Feel ! Hledání a získání jemnosti u koně a jezdce !
Stáj Karlštejn Cowley, kurz True Horsemanship Svinaře
Contakt
Ing. Soňa Špidlová
+420 604 809 769
Jiří Špidla
+420 602 255 677
30.06.2018 01.07.2018 "Good Foundation is everything"
Dobré Základy Jsou Nejdůležitější. "The Best Place to Start is on the Ground".
I. Basic Horsemanship: Groundwork - Accurate / Přesné a bezpečné ovládání koně ze země.
II. IMPRINT Training: Foal Handling - Práce s hříbaty. Postup vodění.
Build your Relationship. Postupné získávání důvěry.
III. Good Foundation: Základy jezdectví, kterým koně rozumí !
Restarted - Nasměrování starších koní.
Hledání a získání jemnosti u koně a jezdce.


Division of courses


• I. Horsemanship Basic
The Basic Principles of Horsemanship.
Natural equine behavior. Read body language !
Natural methods that improve your horseś attitude.
Following a feel on the ground.
How gets a horse to follow a feel through the lead rope down to his feet !
Driving work, Flag work, Sacking, Trailer Loading.
During each of the clinics is dedicated to working the horse from the ground in preparation for riding.


• II. Horsemanship - Good Foundation.
Without feel and without a strong foundation you have nothing !
A safe horse is fun horse. A simple thing that many people miss !
Horsemanship from Heart to Hands !
At any age in a horses life, you can Re- build the horseś foundation !
Basic and Advanced control exercises. Controlling the Mind and Body.
Energy in the saddle. All basic movements. Lateral Flexion - Collection.
Pickup Soft Feel ! Preparation for Transformation.


• III. Horsemanship - Open spaces", DEVELOP The Versatility.
A Good Horseman never stops learning ! The Advanced Horsemanship clinic.
When you ride in your mind, you are riding to and from focuses.
You try to develop a softness in the horse, a softness that weighs nothing !!! Mr. Ray Hunt.
Feel the whole horse ! Mr. Tom Dorrance.
Feel gives you timing, and feel and timing give you balance !
Transformation whatever area. Riding skills that horses really understand.


• COLT STARTING - Clinics.
Build your Relationship with young horses.
Instruction is directed on groundwork and preparation for the first ride.
Round pen - Driving, Catch, Halter work, Flag work, Saddling, Bridling, Sacking, Fenc work,Transformation.


• IMPRINT TRAINING- FOAL HANDLING, To Develop a Feel and Trust.
From the First Time - Begin Touching , Lateral Flexion, Preparation for Catch, Halter work, Leading. Developing Feel takes Time and Practice !


• SOLVING PROBLEMS
At any age in a horses life, you can Rebuild the horseś Foundation !
A good Foundation is Everything ! Clear Comunication between horse and handler leads to a respectfull, working Partnership.
Basic and Advenced Control Exercises ( Mind \ Body) of your horse.
Yielding to and from Pressure.
Transformation.