Základní nabídka kurzů Milana Kováře

Jako instruktor NATURAL HORSEMANSHIPU Vám mohu nabídnout:

1. semináře přirozené komunikace mezi člověkem a koněm = natural horsemanship /pro jakýkoliv chov koní a styl ježdění/
2. start mladých koní
3. řešení problémů u koní
4. výcvik s ustájením koně na ranči 7M
5. osobní lekce a kurzy horsemanshipu a jezdectví


NÁŠ CÍL JE BEZPEČNÝ KŮŇ A BEZPEČNOST JEZDCE !Naplánované termíny kurzů

Místo konání kurzu Začátek Konec Popis kurzu
Stáj Karlštejn Cowley, kurz True Horsemanship Svinaře
Kontakt
Ing. Soňa Špidlová
+420 604 809 769
Jiří Špidla
+420 602 255 677
24.03.2018 25.03.2018
Remember the Basic ! Rozpomenout se na základy !
Práce ze země je základ, kde vše začíná.
I. Imprint Training: Foal Handling
Práce s hříbaty. First Touch - První doteky.
Seznámení / Postupné získávání důvěry.
II. Basic Horsemanship: Bezpečné ovládání koně ze země.
Základy Komunikace ve volnosti, Jak získat pozornost koně.
III. Good Foundation: Důležité základy pro koně a jezdce.
Gymnastika - Flexibilita ze sedla.
Transformation - přechody,změny chodu a rychlosti.
Rozhýbat záď koně - ústupy zádí, kruhy, couvání.
Pick up Soft Feel ! Získání Jemnosti a Ohebnosti koně.
Stáj Karlštejn Cowley, kurz True Horsemanship Svinaře
Kontakt
Ing. Soňa Špidlová
+420 604 809 769
Jiří Špidla
+420 602 255 677
21.04.2018 22.04.2018
Warm up for Riding Season.
Příprava pro jezdeckou sezonu.
Preparation is everything !
V přípravě je vše !
I. Imprint Training - Foal Handling - První práce s hříbaty. First Touch - První doteky.
Seznámení / Postupné získávání důvěry.
II. Basic Horsemanship - Groundwork - Bezpečné ovládání koně ze země.
Komunikace ve volnosti - Jak získat důvěru a respekt koně.
III. Good Foundation: Základní výcvik koně a jezdce.
Gymnastika - Lateral Flexion, Vertical Flexion.
Transformation - Změny chodu, rychlosti a směru.
Stop, Zastavení, Couvání, Ůstupy Zádí.
Restarted - Nasměrování starších koní.
Pick up Soft Feel !
Získání jemnosti a ohebnosti koně.
JK. ALMUS - Lipník, Prievidza, (Slovakia)

Kontakt
Ján Beňadik
+421 905 318 972
03.05.2018 06.05.2018 Remember the Basic ! Rozpomenout se na základy !
Warm up for Riding Season.
Příprava na jezdeckou sezonu.
Preparation is everything !
V přípravě je vše !
I. Basic Horsemanship: Groundwork - Bezpečné ovládání koně ze země.
Základy Komunikace ve volnosti - Jak získat pozornost koně.
Práce na jedné lonži.
II. Good Foundation: Důležité základy pro koně a jezdce !
Gymnastika - Flexibilita ze sedla.
Transformation - přechody, změny chodu a rychlosti.
Rozhýbat záď koně - ústupy zádí, kruhy, couvání, half side pass.
Pick up Soft Feel !
Hledání a získání jemnosti a ohebnosti koně.
Stáj Capriola, Vysočina
Vitice u Humpolce.

Kontakt
Ing.Eva Lízalová
+ 420 737 988 569
18.05.2018 20.05.2018 3 Denní Kurz "True Horsemanship".
"The Best Place to Start is on the Ground". Práce ze země je základ, kde vše začíná !
I. Basic Horsemanship: Groundwork - Bezpečné ovládání koně ze země.
Základy komunikace ve volnosti.Pozornost, Postupnost, Porozumění !
Gymnastika - Flexibilita ze země. Učení tlaku a uvolnění.
II. Restarted: Nasměrování starších koní. Pick up Soft Feel ! Hledání a Získání jemnosti a ohebnosti !
III. IMPRINT Training: Foal Handling - První práce s hříbaty.
First Touch - První Doteky.
Seznámení - Postupné získávání důvěry.
Stáj Karlštejn Cowley, kurz True Horsemanship Svinaře
Kontakt
Ing. Soňa Špidlová
+420 604 809 769
Jiří Špidla
+420 602 255 677
26.05.2018 27.05.2018
"To Develop a Feel and Trust"
I. IMPRINT Training - Foal Handling - Práce s hříbaty.
Touching - Doteky.Seznámení - Postupné získávání důvěry.
První ohlávka, Start vodění - následování.
II. Basic Horsemanship: Bezpečné ovládání koně ze země.
Prohloubení komunikace ve volnosti. Práce s vlaječkou.
Základy pro Lonžování.
III. Good Foundation: Důležité základy pro koně a jezdce !
Gymnastika - Flexibilita ze sedla.
Transformation - Změny chodu, rychlosti a směru.
Ústupy zádí, Zastavení, Couvání.
Ústupy předkem, Half Side Pass.
Pick up Soft Feel ! Hledání a získání jemnosti u koně a jezdce !
Stáj Karlštejn Cowley, kurz True Horsemanship Svinaře
Kontakt
Ing. Soňa Špidlová
+420 604 809 769
Jiří Špidla
+420 602 255 677
30.06.2018 01.07.2018 "Good Foundation is everything"
Dobré Základy Jsou Nejdůležitější. "The Best Place to Start is on the Ground".
I. Basic Horsemanship: Groundwork - Accurate / Přesné a bezpečné ovládání koně ze země.
II. IMPRINT Training: Foal Handling - Práce s hříbaty. Postup vodění.
Build your Relationship. Postupné získávání důvěry.
III. Good Foundation: Základy jezdectví, kterým koně rozumí !
Restarted - Nasměrování starších koní.
Hledání a získání jemnosti u koně a jezdce.
JK. ALMUS - Lipník, Prievidza, (Slovakia)

Kontakt
Ján Beňadik
+421 905 318 972
30.07.2018 04.08.2018 DEDICATED To Working The Horse From The Ground In Preparation For Riding !
"To Develop A Feel And Trust." Postupné Získávání Citu a Důvěry.!
I. Basic Horsemanship: Bezpečné ovládání koně ze země.
Advanced Leading - Pokročilé Vodění.
Trail 2. - Příprava. Posílání koně v terénu.Překážky.
II. Good Foundation: Základní výcvik koně a jezdce.
Gymnastika ze sedla. Transformation: Změny chodu, rychlosti a směru.
Trail 1. - Jízda v terénu. Překážky. Postup.
Pozornost, Postupnost, Porozumění !!!


Podmínky pro konání kurzů

Kurzy jsou rozděleny do dvou základních skupin - veřejných a soukromých. Podmínky, které byste měli umožnit pro konání kurzu si pozorně přečtěte a případné dotazy či nesrovnalosti směřujte na Milana Kováře. Podmínky Milana Kováře pro konání veřejných kurzů

• pro základní kurzy I, I-II a III je nutná kruhová ohrada o průměru min. 16 m, výšce 180 - 200 cm z pevného materiálu
• podklad kruhové ohrady by měl být z měkkého podkladu (písek) pro bezpečný a zdravý chod koně
• zajištění ubytování + stravování pro instruktora
• zajištění místnosti pro videotéku a diskusi
• počet koní 4, pro pokročilé kurzy 6 koní
• pro kurz II. - nakládání pouze 3 koně

Podmínky pro konání soukromých kurzů - dle dohody s Milanem Kovářem.Rozdělení kurzů - Postup pro Bezpečí koně a jezdce / Jak se stát Partneři !!!


• Horsemanship Basic I. - Seznámení
Pro začínající jezdce, chovatele, ošetřovatele a jejich koně, jakéhokoliv chovu a stylu ježdění.• Horsemanship II. Good Foundation, - Začátek jezdectví. Start komunikace mezi jezdcem a koněm.
The art of working with the horses mind. Good horsemanship is when the horse follows a feel !!!• Horsemanship III. The Advanced Horsemanship, Pokročilý jezdectví - Rozvoj Partnerství.
Feel the whole horse!!! Horsemanship from life lessons !!!
Tyto kurzy staví jezdce a koně do větší disciplíny a důvěry, kdekoliv se nacházejí.