True Horsemanship

Feeling of the body language

Horsemanship is as old as the origin of a horse. New instruments and training methods originated together with origination of new horse breeds, but the body language, which is used by horses to communicate and cooperate slowly backed out.

If you want to understand what the horse is trying to say with its body and how strong this message is, you have to perceive all these signals together and your body reactions have to be correspondent with them.

 I am still learning the horse body language and I doubt that any person would ever learn to understand horse body language as horses themselves can!

Despite of this you can master this language so well so that you would first attract the attention of the horse and then learn it to respect you not because of fear and apprehension but on the basis of trust and discipline.

We ignore many times signals of our horses, let's change it! Many answers are in this method.

Milan Kovář

My way to horses began when I was a child on small farm in Bohemia, later in riding halls, but it was not what I searched for, I was always more interested in rides in the nature and therefore I was trying to find a way to it.

I rode to the Great Britain in 1995 and hot a chance to work as a groom in the Oxfordshire castle. I stayed there for the whole year and I worked with horses seven days a week. I stayed in the United States from the end of 1996, where I got acquainted with everyday life on ranches, treatment and training of horses and with the work of local cowboys in Texas, Colorado and Montana.

My way

Ray Hunt

Čas strávený s Ray Huntem změnil můj život a práci s koňmi. Byl to právě on, který mi ukázal tu správou, jednoduchou a nekonečnou cestu pravého horsemanshipu. „Čím více se učíme o koních, tím přicházíme na to, že je stále se co učit a naslouchat. Proces učení, hledání a naslouchání nemá konce.

První osobní setkání s Ray Huntem bylo 13.4.2002 v Texasu. To, co jsem prožil a cítil, nejsem schopen popsat, ale budu se snažit se s vámi podělit o vzpomínky z mého života s koňmi a profesory komunikace.

My teachers

DVD Videokurzy

Milan Kovář natočil také DVD. Ty si můžete samozřejmě u Milana Kováře objednat. Start mladých Koní a umění obsedání koní - nejen pro mladé koně. Na těchto 4 DVD můžete shlédnout postupnou práci s pěti mladými koňmi: První jízda s jezdcem bez ohlávky, jízda na koni pouze s ohlávkou a použitím jedné otěže a obsedání dvou koní naráz v kruhové ohradě. Toto krásné umění započal Mr. RAY HUNT a já v této cestě pokračuji.

DVD for sale DVD