The Art of Horsemanship

Číst řeč těla

Řeč těla je nejdůležitější. Řeč těla je vždy první. Porozumět řeči těla, znamená porozumět svému koni. Chcete – li pochopit, co vám kůň říká řeči těla a jak silné je toto sdělení, musíte vnímat všechny tyto signály najednou a vaše reakce těla jim musí odpovídat.

Feeling of the Body Language: True Horsemanship.

Přesto si řeč těla můžete osvojit natolik dobře, abyste nejprve získali pozornost koně a pak jej naučili, aby vás respektoval nikoliv ze strachu a bázně, nýbrž na základě důvěry a disciplíny. „To Develop a Feel and Trust“. Postupné získávání citu a důvěry.
„Developing Feel takes time and practice !“  Rozvoj cítění vyžaduje čas a praxi ! Kůň je jen polovina celku a tou druhou polovinou jste vy, je to tvrdá práce. Chce to hodně času, odvahu a změnit způsob, jimž myslíme.

„Horses don´t think the the same, as humans“. Ray Hunt
Koně nemyslí stejně, jako lidé. První jsou nohy koně a potom následuje cit ! „Put Theory into Practice“. Převeďte teorii do praxe. Motivaci a jistotu, kterou získáváme když pracujeme s koňmi se projevuje ve všem, co v životě děláme. Mnohokrát ignorujeme signály svého koně, změňme to ! Spoustu odpovědi je v této metodě.

Jak to myslíte s Horsemanshipem vážně a chcete mít bezpečného a dobře ovladatelného koně, pak vás budou zajímat veřejně a soukromé kurzy, ktere pravidelně pořádám.

Milan Kovář

Má cesta ke koním začala už v dětství na malých farmách v Čechách, později v jízdárnách, ale to nebylo to pravé, vždy mě více lákala jízda v přírodě a tak jsem k tomu hledal cestu.

V roce 1995 jsem odcestoval do Anglie a dostal příležitost pracovat jako podkoní na zámku v Oxfordshire. Zůstal jsem tam celý rok a s koňmi pracoval sedm dní v týdnu. Od konce roku 1996 jsem pobýval ve Spojených Státech Amerických, kde jsem se seznámil s každodenním životem na rančích, s ošetřováním a výcvikem koní a s prací tamních kovbojů v Texasu, Coloradu a v Montaně.

Má cesta

Ray Hunt

Čas strávený s Ray Huntem změnil můj život a práci s koňmi. Byl to právě on, který mi ukázal tu správou, jednoduchou a nekonečnou cestu pravého horsemanshipu. „Čím více se učíme o koních, tím přicházíme na to, že je stále se co učit a naslouchat. Proces učení, hledání a naslouchání nemá konce.

První osobní setkání s Ray Huntem bylo 13.4.2002 v Texasu. To, co jsem prožil a cítil, nejsem schopen popsat, ale budu se snažit se s vámi podělit o vzpomínky z mého života s koňmi a profesory komunikace.

Mí učitelé

DVD Videokurzy

Milan Kovář natočil také DVD. Ty si můžete samozřejmě u Milana Kováře objednat. Start mladých Koní a umění obsedání koní - nejen pro mladé koně. Na těchto 4 DVD můžete shlédnout postupnou práci s pěti mladými koňmi: První jízda s jezdcem bez ohlávky, jízda na koni pouze s ohlávkou a použitím jedné otěže a obsedání dvou koní naráz v kruhové ohradě. Toto krásné umění započal Mr. RAY HUNT a já v této cestě pokračuji.

Nabídka DVD DVD